button_fbZagadka –Przedszkole Niepubliczne. Działamy od 1997 roku !

„i mały człowiek może być wielki”

Witamy w naszym przedszkolu

Przedszkole ZAGADKA jest placówką niepubliczną, realizującą program o profilu artystyczno-sportowym. Posiadamy punkt zlokalizowany w domu przy ul. Sueskiej 2, na pograniczu Sadyby i Wilanowa. Teren wokół przedszkola jest całkowicie ogrodzony. Willowa architektura budynków sprawia miłe wrażenie zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz.

Na parterze znajduje się taras z wyjściem do ogrodu, w którym - oczywiście przy sprzyjającej pogodzie – dzieci mogą się bawić na powietrzu, wśród zieleni pod opieką nauczycielek.

Niemal od dwudziestu lat mamy przyjemność prowadzić naszą działalność, bowiem nasze przedszkole to placówka należąca do firmy oświatowej „ZAGADKA” s.c., istniejącej od 1997 r. Jej właściciele i pracownicy stawiają na jakość i profesjonalizm w pracy z dziećmi. Troskliwa opieka i cierpliwość, dobry przykład i zachęta – tym kierujemy się by zapewnić dzieciom zarówno harmonijny rozwój jak i po prostu szczęśliwe dzieciństwo.

Wiemy, że chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej. Zapraszamy więc do zapoznania się z dalszymi, bardziej szczegółowymi informacjami na naszej stronie, a w razie pytań prosimy o kontakt.

Multicolored pencils isolated on white background

Nasza kadra

Założycielka przedszkola jest absolwentką magisterskich studiów pedagogicznych, osobą z wieloletnim stażem zawodowym, wykładowcą pedagogiki przedszkolnej na jednej z warszawskich uczelni, często proszona jest przez media o konsultacje w sprawach pedagogiki. Personel spełnia wszystkie wymogi niezbędne w zakresie opieki i wychowania przedszkolnego tak pod względem dydaktycznym, jak i merytorycznym. W naszych przedszkolach zatrudniamy personel dydaktyczny jak i pomocniczy. Dzięki temu nauczycielki mogą poświęcić dzieciom pełną uwagę. Każdą z trzech grup wiekowych (maluchów, średniaków i starszaków) opiekują się po dwie nauczycielki. Grupy są małe , co pozwala na dobry kontakt z dziećmi i stwarza miłą, niemal rodzinną atmosferę.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że cały personel dydaktyczny posiada wykształcenie pedagogiczne oraz predyspozycje do pracy z małymi dziećmi. Są to osoby oddane swojej pracy i godne zaufania. Kadra naszej placówki wyróżnia się:

 • Naturalną potrzebą ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • Konsekwencją w dążeniu do postawionych sobie celów;
 • Umiejętnością kreatywnej pracy w zespole;
 • Otwartością i chęcią współpracy z Państwem

Dzieci są pod stałą opieką psychologa dziecięcego i w razie jakichkolwiek sytuacji wymagających jego pomocy świadczony jest pełen zakres pomocy i wsparcia psychologicznego.

Organizacja placówki

W obu przypadkach celem założycieli jest bezpośrednia praca z dzieckiem, przejawiająca się zarówno w zapewnieniu opieki i bezpieczeństwa każdemu dziecku, stworzyć też sprzyjające warunki do pełnego rozwoju indywidualnych zainteresowań i zdolności. Pragniemy, by dzieci poznawały otoczenie zarówno z lektur i opowiadań pedagogów, jak również poprzez bezpośredni kontakt z naturą, np. w otaczającym przedszkola ogrodach lub poprzez uczestnictwo w innych atrakcyjnych dla dzieci zajęciach. Np. organizujemy spotkania z różnymi zwierzętami, a ich opiekunowie przekazują o nich wiele ciekawych informacji, co uwrażliwia dzieci na otaczający je świat przyrody. Podział na trzy grupy wiekowe pozwala dostosować program do możliwości percepcyjnych dziecka, stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju Państwa dzieci, zgodnie z ich wrodzonymi i nabywanymi zdolnościami. Dlatego naszym celem jest:

 • Stwarzanie sytuacji, w których każde dziecko może osiągnąć sukces. Ich radość jaką wtedy promienieją jest dla nas największym źródłem satysfakcji;
 • Zachęcanie dziecka do poznawania swoich umiejętności i ich rozwijanie;
 • Uczenie dzieci zgodnego, a zarazem twórczego działania we współpracy z innymi;
 • Wydobywanie, odnajdywanie i docenianie indywidualności każdego dziecka;
 • Przygotowywanie dziecka do czekającego go obowiązku szkolnego;
 • Wykształcenie w dziecku nieustannej ciekawości świata i chęci jego poznania.

Nasza placówka dysponuje odpowiednio wyposażonymi do potrzeb dziecka pomieszczeniami. Są to: 3 sale zabaw ( osobno dla maluchów, średniaków i starszaków), pomieszczenia sanitarne dostosowane do wieku dzieci. Przytulne i przyjazne dla dzieci miejsca spożywania posiłków oraz duże pomieszczenie do zabaw ruchowych, takich jak rytmika, taniec czy gimnastyka korekcyjna. W placówce mamy oddzielny pokój dla logopedy lub psychologa, gdzie w przyjemnym i przyjaznym otoczeniu można poprowadzić indywidualną terapię. Ciepła, zróżnicowana kolorystyka sal i pomieszczeń oraz odpowiedni wystrój zachęcają dzieci do zajęć i uprzyjemniają pobyt w przedszkolu.

Przedszkole czynne jest od 7.30 do 18.00 przez cały rok kalendarzowy, nie wyłączając miesięcy wakacyjnych. Staramy się w ten sposób wychodzić naprzeciw Rodzicom naszych pociech, mając na uwadze istotne zmiany, jakie dokonały się warunkach zatrudnienia i czasie pracy w ostatnich latach. Oferujemy szeroki program zajęć, który rekompensuje dzieciom czasowe oddalenie od rodziców.

Opinie o nas

Cele i zadania

W ich realizacji w pełni respektujemy obowiązującą w naszym kraju podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zwracamy przede wszystkim uwagę na wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

W swojej pracy odwołujemy się do założeń wychowania przedszkolnego zawartych w programie „Rośnij z Didasko” Ryty Folejewskiej.

Angielskie przysłowie mówi, że „Dorosły człowiek jest sumą własnego dzieciństwa”. Dlatego też staramy się, aby atmosfera w naszym przedszkolu była ciepła i rodzinna, sprzyjająca intelektualnemu, emocjonalnemu i fizycznemu rozwojowi dziecka. Pragniemy, by nasze dzieci poznawały siebie coraz lepiej, realizowały swoje potrzeby, rozumiejąc przy tym czym jest bezpieczeństwo własne i innych wokół. Rozwijały i wyrażały swoją wrażliwość, wyobraźnię oraz umiejętności. Chcemy uwrażliwić je na piękno słowa w poezji i prozie dzięki spotkaniom na zajęciach ze znaną aktorką, otworzyć na sztukę zachęcając do twórczości własnej np. na zajęciach plastycznych.

Zgodnie z Państwa oczekiwaniami przygotowujemy dzieci do wykonywania prostych prac domowych (np. nakrywanie do stołu, itp.). Będziemy wspólnie z Państwem działać tak aby uświadomić dzieciom co to jest tradycja, ochrona środowiska naturalnego, wspólnej i cudzej własności.

Nasze dzieci zachęcamy do współpracy w grupach rówieśniczych, nawiązywania pierwszych przyjaźni, rozwiązywania konfliktów, unikania zagrożeń. Pragniemy przygotować je do życia w społeczeństwie, na poziomie zrozumiałym dla małego człowieka. Chodzi o to, by czuły się wśród ludzi bezpiecznie i umiały sobie radzić w różnych sytuacjach.

Przewidujemy również zajęcia logopedyczne o charakterze terapeutycznym oraz w przypadkach zasygnalizowanej przez Rodziców potrzeby – pomoc psychologa.

Zajęcia dodatkowe

Niezależnie od zajęć przewidzianych do obowiązkowej realizacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w naszym przedszkolu odbywają się:

 • Nauka języka angielskiego – jej podstawą jest ruch i zabawa. Zajęcia odbywają się 2 do 3 razy w tygodniu (w różnych cyklach czasowych, dostosowanych do możliwości percepcyjnych dzieci)
 • Gimnastyka korekcyjna – 2 razy w tygodniu
 • Taniec – 1 raz w tygodniu
 • Gra na prostych instrumentach perkusyjnych lub flecie – 1 raz w tygodniu
 • Plastyka – 1 raz w tygodniu
 • Warsztaty teatralne – 1 raz w tygodniu
 • Zajęcia logopedyczne – 1 raz w tygodniu
 • Rytmika – 2 razy w tygodniu
 • Zajęcia „Mały Kucharz” – 1 raz w tygodniu
 • Multisport w tym zajęcia tenisowe - 2 razy w tygodniu

Wszystkie zajęcia dodatkowe są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów, współpracujących również z innymi placówkami oświatowymi. Godnym podkreślenia jest fakt, że angażowani lektorzy języka angielskiego są specjalistami w zakresie nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Atrakcje dodatkowe

Program wychowawczo-dydaktyczny wzbogacamy o dodatkowe atrakcje, których celem jest wszechstronny rozwój dziecka. Jedną z nich są wyjazdy na tzw. Zielone Przedszkola dla najstarszej grupy przedszkolnej. Organizujemy także wycieczki na odpowiednie dla dzieci wystawy, do kin i teatrów, współpracujących z przedszkolem domów kultury. Pragniemy, aby pobyt w naszej placówce był przez dzieci oczekiwany i kojarzył się z miłą niespodzianką.

Zawsze organizujemy święta rodzinne takie jak Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, dzień Dziecka, Bal Karnawałowy.

W naszych placówkach planujemy też zajęcia, w których dzieci będą uczyły się języka angielskiego poprzez muzykę, taniec, ruch.

Wyżywienie

Przede wszystkim smaczne i zdrowe przygotowywane zgodnie z zaleceniami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym. W przypadku zasygnalizowanych przez Rodziców skłonności alergicznych dziecka otrzymuje ono posiłki stosownie do zaleceń.

W naszym przedszkolu dzieci otrzymują: śniadanie, obiad i podwieczorek. Dla dzieci pozostających w przedszkolu do godziny 17 lub 18 proponujemy drugi podwieczorek. Śniadania i podwieczorki przygotowywane są na miejscu. Obiady, na które składają się dwa dania oraz kompot – przygotowuje firma cateringowa, specjalizująca się od lat w posiłkach dla szkół i przedszkoli. Poza tym dzieci mają zawsze na życzenie świeże owoce, niegazowaną wodę mineralną i soki owocowe. Wszystkie posiłki spożywane są w przystosowanych do tego miejscach pod opieką wychowawców.

Dokładki dla chętnych są zawsze mile widziane…

Cennik

Istnieje możliwość korzystania z naszej placówki na podstawie wcześniej wykupionych karnetów miesięcznych.

Karnety
godzinowe

Czesne miesięczne
do 3-go r. życia

Czesne miesięczne 
od 3-go r. życia

Wpisowe
 jednorazowe

40540,00 zł490,00 zł400,00 zł
50600,00 zł550,00 zł500,00 zł
60700,00 zł650,00 zł600,00 zł

 

Spotkania adaptacyjne - pierwsze dwa dni po 2 godziny - gratis, po wpłacie wpisowego.
kolejne dni - 15,00 zł za godzinę.

Large group of children posing isolated in white